• White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Viola bows

Silver mounted viola bow

by Stephen Thomson, 70 g.

Stock no. 365

Silver mounted viola bow

by Stephen Thomson, 72 g.

Stock no. 347

Silver mounted viola bow

by Stephen Thomson, 68.5 g.

Stock no. 322

Silver mounted French viola bow,

by François Lotte, 66 g.

Stock no. 126

Silver mounted English viola bow

by John Maw, as new, 67.5 g.

stock no. 307

Silver mounted Swiss viola bow

by Johannes S. Finkel, 67.5 g.

Stock no. 348

Silver mounted French viola bow by André Richaume, 70g. 

Raffin certificate.

Stock no. 321

Gold mounted English viola bow by William Watson, 74g.

Stock no. 319